ayca@aycatekstil.com
sales@aycatekstil.com

İnovasyon

Ayça Tekstil İnovasyon

İnovatif uygulamalar

Teknolojik değişimler, taşımacılığın ve iletişim maliyetlerinin düşmesi global düzeyde bir rekabeti de beraberinde getirmiştir. Kurumsallaşmış büyük sanayi firmalarının sadece ucuz emeğe ve ucuz maliyete sahip olma yoluyla bu global yarışta tutunması gitgide zorlaşmakta ve yeterli olamamaktadır. Firmaların global yarışta etkin olabilmeleri için “yapılmayanı yapmaları ve farklı olmaları” gerekmektedir.

Değer yaratmak; işletmenin en önemli amaçlarından biri olan kar elde etmek fonksiyonunu yeni fikirleri uygulamaya koymakla gerçekleşmektedir. Bu fikirler çoğu zaman temelinde “fark yaratmak” felsefesiyle yeni ürünlere yatırım yapmak, ar-ge çalışmalarına ağırlık vermek, tasarıma dayalı ürünler yapmak, yeni üretim süreçleri geliştirmek ve dizayn gücünü kullanmak şeklinde olabilmektedir. Yetenek ve işgücü yaratıcılığının geliştirilmesi, olanakların bu yönde kullanılması temel prensipler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayça Tekstil olarak ,farklı olmanın, artı değer yaratmanın ve yapılmayanın en iyi şekilde yapılması gerektiğinin farkındayız. Global ekonomi içinde çalışmalarımızla, yeni fikirlerimiz, iş süreçlerimiz, yeni üretim tekniklerimizle ve tüm çalışmalarımzıla firmamız, şehrimiz ve ülkemiz için inovasyonun, yenilenmenin farkındayız.

 

İnovasyonun farkındayız

Tekstil sektöründe kendisini global bir firma olarak konumlandıran, üstün teknolojisi, kaliteli insan kaynağı ve profesyonel yönetim argümanları ile varlığını sürdüren Ayça Tekstil’in, bugünlere gelmesinin ardında “inovatif” bir firma olması yatıyor. Sürekli kendini yenileyen, sektördeki trendleri yakından takip eden ve bunlara uyum için gereken üretim ve yönetim esnekliğine sahip olan Ayça Tekstil, yeniliği, ar-ge yapmayı ve farklı olmayı şirket hedefleri arasına almış firmalardan biridir.

Farklı ol, Değer kat, en iyisini yap !